Hố sâu & Hố đầy sâu…

Đường xá ngập nước che nhiều hố sâu không nguy bằng cái hố lúc nhúc đầy sâu Ba Đình. Đừng hỏi Trời. Hãy nắm tay nhau cùng hỏi trực tiếp bọn “làm gì” cho ra lẽ…
#saigonngapnuocmua #20nghintydongchongngapdidau

Image may contain: text
Boost Post
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: