Hải Hà số 1…

Angelina Trang Huỳnh:
Những bạn ở Nghệ An hãy ủng hộ nhà xe Hải Hà đã bất chấp đe dọa từ công an và hoàn thành nhiệm vụ của họ. Trong tiến trình chắc chắn những người trong cuộc đã phải rất khó xử, nhưng họ chọn làm đúng lương tâm nghề nghiệp (và không chừng lương tâm công dân).
Dù với lý do gì, những người cung cấp dịch vụ – nhà xe, chủ nhà, chủ công ty v.v. – nếu họ làm theo đúng lương tâm của họ và đi xa hơn, bất tuân dân sự thì chế độ này bắt đầu tính tới ngày tàn được rồi đó.
Ảnh gốc: Nguyễn Cường
#nhaxehaiha #battuandnsu #ngaytanchedo #angelinatranghuynh

Image may contain: text and outdoor

Comments are closed.

%d bloggers like this: