đảng đuối rồi!

“Đảng đuối rồi, dân hãy nhận lấy quyền làm chủ của mình để quyết định cuộc đời mình… Dân quyền thực thi, pháp luật chuẩn mực để có lãnh đạo chính trực tái thiết Quốc gia”. (Dr. Quyen)
#dangduoiroi #quyenlamchu #danquyen #phapquyen #drquyen

Image may contain: 2 people , text
Boost Post
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: