Thành Đô – đường về nô lệ…

Trong lịch sử cận đại, nền độc lập của ta đặt trên quảng trường Красная площадь, tên gọi thân thiết là Quảng Trường Đỏ, hay Hồng Trường. Nay, nhờ ơn đảng, nền độc lập của ta được dời về gần gạnh, ở Thành Đô 成都, tên phiên âm là Chengdu, tên chữ là ‘Thiên Phủ Chi Quốc’, tên thương mại là ‘Thủ Đô Thuốc Bắc’, với đặc sản là bùa mê thuốc lú…
#giaoducdoclap #tiengtrungtieuhoc #thanhdo #dangcsvn #lanhdaocsvn#duongvenole

Image may contain: text and one or more people
Boost Post
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: