Này, Ngoan Này…

Bao Trung Nguyen (Stt Nhà Báo Khác Chó Gì Dân): “Bênh vực đồng nghiệp dĩ nhiên cần thiết. Vừa bảo đảm an toàn về sau cho chính mỗi người làm báo, và lớn hơn là để bảo vệ quyền tự do thông tin. Nhưng…”
#cahanhhungnhabao #nhabaokhacchogidan #baotrungnguyen #lavietdung#nhabaoquangthe

Image may contain: 2 people , text

Boost Post
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: