Phản Quốc!

“Phải nói thẳng là chuyện Bộ Giáo Dục VN ra quyết định áp đặt việc dạy tiếng Hoa trong chương trình học phổ thông là không phải chuyện thí nghiệm gì để nhắm tới mục đích nâng cao dân trí .
Không . Nó không phải là đang thí nghiệm trên các trẻ em của dân tộc Việt Nam . Mà phải nói thẳng ra là Bộ Giáo Dục VN đang làm việc phản quốc ! Bộ Giáo Dục VN đang bán nước, đang rước giặc Khựa vào để đầu độc học sinh VN . Mười mấy năm nay Bộ Giáo Dục VN đã lén lút đưa các tên Khựa vào VN , những tên Khựa không hề có trình độ kiến thức của giáo sư lại đứng trên bục giảng dạy cho sinh viên đại học VN và tuyên truyền nhồi sọ về văn hóa Trung Quốc cho sinh viên VN .
Bây giờ Bộ Giáo Dục VN lại công khai thách thức nhân dân VN khi bất chấp dư luận phản đối về việc dạy tiếng Hoa trong chương trình học phổ thông , vẫn in sách giáo khoa tiếng Hoa, vẫn dùng hệ thống báo đảng để ra thông báo rằng tiếng Hoa sẽ bị đưa vào chương trình nhồi sọ trẻ em VN .
Đó là tội phản quốc , phản dân tộc !…

… Bộ Giáo Dục VN hãy nghe cho rõ :
Nếu đã tuyên chiến với nhân dân Việt Nam thì Bộ Giáo Dục VN sẽ đời đời bị nguyền rủa , cho dù là lệnh ở Trung Ương csvn hay lệnh ở Bắc Kinh, Bộ Giáo Dục VN và bất cứ kẻ nào trực tiếp hay gián tiếp nhúng tay vào việc phản quốc này đều phải chịu trách nhiệm trước nhân dân VN, bây giờ hay mãi mãi trong sử sách về sau ! Hãy nhớ cho rõ !”
(PL – 9/23/16)
#bogiaoduc #daytienghoacaptieuhoc #phanquoc #phonglan

Image may contain: 1 person , people smiling , text
Boost Post
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: