Phai Thay Đổi…

“Việc họ làm với tôi cũng chỉ là vết đau thể xác, nhưng sẽ giúp thức tỉnh những người Việt Nam có lương tri. Và tôi sẽ tiếp tục kiên trì, ôn hoà để thức tỉnh càng nhiều người càng tốt.
Bằng những bản án nặng nề, bất công với chị Thêu, anh Ba Sàm, chị Thuý cũng như những trò hèn hạ họ đang áp dụng cho tôi, Thuý Nga và nhiều người khác, chính quyền cộng sản đã lộ rõ bộ mặt độc tài chỉ biết đàn áp, khủng bố nhân dân. Bạn có sợ không, tôi có sợ không? Có! Nhưng hãy nhớ rằng một chính quyền cai trị bằng sự đe doạ sẽ không bao giờ đem lại điều tốt đẹp cho người dân. Nó chỉ phục vụ lợi ích của một số ít người mà không đem lại sự công bằng, thịnh vượng và quyền tự do cho phần còn lại. Bạn không thể mãi thoả hiệp hay đem cả gia đình mình sang một nước khác, càng không thể mãi che chở cho con cháu bạn nếu môi trường sống không được cải thiện. Nếu không lên tiếng, không góp sức cho sự thay đổi, sẽ đến lúc bạn phải hối hận vì điều này!
Chúng tôi, những người tiên phong, đang hứng chịu những trò tàn độc của chế độ cộng sản. Nhưng chính quyền này sẽ không thể đàn áp được toàn bộ người dân Việt Nam, và khi càng nhiều người bước qua nỗi sợ, chế độ này sẽ phải thay đổi!” (Lã Việt Dũng)
#dangcsvn #chedokhungbo #phaithaydoi #canthitheu#basamnguyenhuuvinh #nguyenthiminhthuy #lavietdung

Image may contain: 1 person , text
Boost Post
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: