Động cơ nào? Chỉ đạo của ai?

Câu hỏi thời sự lớn ngang hàng vai vế TBT… Mời các bạn lý giải với dẫn chứng thuyết phục…
#nguyenphutrong #trandaiquang #tolam #thuongvudanguyca#quanuytrunguong #trinhxuanthanh #phucvutrungquoc

Image may contain: 1 person , text
Boost Post
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: