Cửa tử…

Vụ “chạy luân chuyển” là ở cấp thấp. Dùng cơ chế để thay nhân sự mới là phương pháp đảo chính thời @. Quang không nắm được quân đội. Trọng lại không nắm được công an. Đinh Thế Huynh chỉ có thế ngư ông hưởng lợi ngao cò? Ai bày cửa tử cho Trọng sớm rơi đài trước hội nghị giữa nhiệm kỳ?
#trinhxuanthanh #nguyenphutrong #trandaiquang #dinhthehuynh#nguyentandung

Image may contain: text
Boost Post
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: