Nhiều Tạp Ít Chí

Bí thư Thanh Hóa bảnh thật, coi Tuyên giáo TW, thậm chí, cả tay TT & TBT kia cũng chẳng ra ccc gì sất. Thanh Hóa xứng đáng là một tỉnh tự trị. Thanh Hóa xứng đáng đừng ngoài quyền kiểm soát của đảng và nhà nước. Thanh Hóa xứng đáng thành lập 1 cương thổ độc lập tự do với 1 dàn báo chí cơ hữu riêng biệt (nhiều tạp ít chí). HOAN HÔ THANH HÓA!
#bithuthanhhoa #trinhvanchien #nuoibonhi #nguyenphutrong #tuyengiaotw#vovanthuong #thanhhoatutri

Image may contain: 1 person , text
Boost Post
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: