Hỏi người còn muốn ta không…

♪ ♫ ♩ ♬ ♫ ♪
Hỏi, hỏi Trời, Trời vờ câm nín.
Hỏi, hỏi người, người nỡ quay lưng.
Hỏi, hỏi lòng nhưng có hỏi cũng bằng không.
Thôi đành hỏi em, thì bỗng dưng nước mắt em tuôn một dòng.
Hỏi tình xưa tôn thờ sao ai chẳng đến.
Hỏi tình xưa tôn thờ có nhớ hay quên.
Hỏi ngày nao con thuyền xưa quay lại bến.
Và hỏi vì sao cả đảng đông người song chỉ tố riêng anh?
♪ ♫ ♩ ♬ ♫ ♪
#lanhdaocsvn #trinhvanchien #bithuthanhhoa

Image may contain: 1 person , text
Boost Post
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: