Các Tầng Biển…

Trong nỗ lực đẩy mạnh mức tiêu thụ hải sản cần kíp, Bộ Y tế nhất định sẽ kết hợp với Bộ Giáo dục trong chương trình huấn luyện trang bị cho người đánh cá và người ăn cá đầy đủ kiến thức cần thiết về CÁC TẦNG BIỂN… tại:
VIỆN HẢI DƯƠNG HỌC
Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Nha Trang, Khánh Hoà, Việt Nam
Tel: (84.58) 3590036 Fax: (84.58) 3590034
Email: mail@vnio.org.vn
#formosaht #xyanua #phenol #thuyngan #cadimi #chi #crom #asen#nguyenthikimtien #boyte

Image may contain: 1 person
Boost Post
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: