Bản án muối tiêu chanh…

FB nhắc 1 stt của Tịnh Quân ngày này 7 năm trước:

September 20, 2009 at 7:06pm ·

Trái Trứng – Con Gà – Ðảng Cộng Sản và Tổ Quốc

Trong dân gian có một câu đố khiến nhiều người đắn đo khi cho câu trả lời, và khó hơn là bảo vệ sự chọn lựa của mình. Câu đố ấy là “trái trứng có trước hay con gà có trước?”

Thực tế, câu đố này có một giải đáp. Và câu đố này cũng chẳng khác nào trên đất nước Việt Nam chúng ta ngày nay, người nghe cụm từ “Ðảng và Nhà Nước” và rốt cuộc họ gắn cả hai thành một, đó là “Tổ Quốc là Ðảng” và “Ðảng là Tổ Quốc”. Ðể rồi, có người kết luận rằng Ðảng có từ khi lập quốc; hoặc hễ ai “chỉ trích” Ðảng hay sự cai trị độc tài của Ðảng thì có ngay một khối người cùng nhau kết luận “Phản Ðộng” một cách vội vàng và gạt bỏ mọi ý kiến của người khác mà không cần phải phân tích xem ý kiến đó đúng hay sai (!?).

Cũng từ điểm này, Ðảng tự cho mình vào một thế đứng toàn quyền, kể cả toàn quyền quyết định vận mệnh Tổ Quốc, đời sống nhân dân. Rồi Ðảng tự cho rằng Ðảng là của dân, do dân, vì dân; tự cho mình là được đa số lựa chọn mặc dù không rõ “đa số” này là bao nhiêu phần trăm, từ khi nào, sau bao nhiêu năm thì được lựa chọn lại, và cho đến ngày nay, trước ngưỡng cửa 2008, con số đó còn là đa số nữa hay không (?).

Trở lại với câu đố trong dân gian “trái trứng có trước hay con gà có trước”, thiết nghĩ từ hàng triệu năm về trước thuộc thời đại khủng long thì làm gì có con gà đâu? Vì thời đại đó chưa có sự hiện diện của con gà (ít nhất chưa có một bằng chứng nào cho thấy gà có từ lúc này), cùng lúc loài khủng long sinh sôi nảy nở cũng bằng trứng, thế thì câu trả lời phải là trái trứng có trước con gà (không nhất thiết là trứng-gà).

Việt Nam chúng ta cũng chẳng khác mấy. Chúng ta cũng có đầy đủ vật chứng để có thể nói rằng nước Việt Nam chúng ta có hơn bốn nghìn năm văn hiến, và đó chính là Tổ Quốc của chúng ta. Còn Ðảng Cộng Sản Việt Nam chỉ ra đời sau khi chủ nghĩa Cộng Sản du nhập vào Việt Nam mà chủ nghĩa này đã bị loại bỏ ở Tây Phương từ thế kỷ trước!

Chúng ta không thể đánh đồng Ðảng với Tổ Quốc, với dân tộc, để rồi Ðảng tự cho mình quyền hành và tự cho luôn quyền quyết định dâng đất; để rồi, ngày nay chúng ta mất đi thác Bản Giốc, Ải Nam Quan, Hoàng Sa, Trường Sa, nhiều phần lãnh thổ, và lãnh hải mà cha ông ta gây dựng từ hơn bốn nghìn năm trước; để rồi, Ðảng cấm mọi con dân Việt Nam bày tỏ lòng yêu nước của mình, dù chỉ là lên tiếng để bảo vệ sự vẹn toàn của Tổ Quốc, bảo vệ quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và thậm chí quyền tự do tín ngưỡng.

Khi Ðảng Cộng Sản làm sai, Ðảng Cộng Sản cần phải nhường quyền lãnh đạo cho Ðảng khác xứng đáng hơn. Quyền lực không thể tập trung vào một tổ chức hay cá nhân nào để rồi tổ chức hay cá nhân ấy lại lạm quyền, tự cho mình đứng ngoài vòng pháp luật.

Việt Nam ngày nay thật sự cần có hệ thống Tam Quyền để quyền lực không thuộc về một tổ chức, cá nhân nào cả. Hệ thống Tam Quyền có thể kiểm soát lẫn nhau, cùng nhau phục vụ một mục đích chung; đó là quyền lợi Quốc Gia và Dân Tộc. Cứ theo chu kỳ nào đó, toàn dân lại được quyền cầm lá phiếu của mình để chọn ra người đại diện chính thức cho mình vào một trong những chiếc ghế có thẩm quyền quyết định vận mệnh Tổ Quốc theo nguyện vọng của đa số người dân.

Trái Trứng, Con Gà, Ðảng Cộng Sản và Tổ Quốc đều độc lập với nhau, không thể nào gán ghép vào nhau để mang ra rắc rối khi trả lời câu đố hay giải quyết vấn đề đất nước! Khi Trái Trứng, Con Gà hay Ðảng Cộng Sản làm sai, chúng ta có quyền đem ra xử muối tiêu chanh hay gì đó. Vì sự vẹn toàn của Tổ Quốc, chúng ta cần phải nắm chặt tay nhau để bảo vệ, xây dựng cho đất nước Việt Nam trở nên thật tốt đẹp, nối tiếp truyền thống vẻ vang bốn nghìn năm văn hiến của cha ông. Và, chúng ta hãy cùng nhau tô điểm đất nước ngày càng tươi đẹp và giàu mạnh để sau này con cháu chúng ta sẽ hãnh diện với thế giới rằng: TA LÀ NGƯỜI VIỆT NAM!

TịnhQuân

Image may contain: bird

Comments are closed.

%d bloggers like this: