Kiến nghị giết người…

Kiến nghị cho Formosa xả thải ra SÔNG QUYỀN là một kiến nghị giết người. Lãnh đạo Hà Tĩnh phải từ bỏ ý tưởng điên rồ/ngu xuẩn này hoặc đi chết đi. Formosa phải cút khỏi Việt Nam.
#Sông_Quyền
#Hãyhànhđộng
#FormosacutkhoiVietNam

No automatic alt text available.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: