Đúc nhầm tượng…

Bạn thắc mắc về thảm họa Formosa? Bạn thắc mắc về số tiền Formosa bồi thường ít hơn số tiền miễn thuế? Bạn thắc mắc do đâu có chuyện tréo ngoe này?…
#nguyenphutrong #tuongvang #formosaht #boithuong #mienthue

Image may contain: cloud, text and nature
Boost Post
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: