Xài Thuế vs Nộp Thuế…

Cả hai cùng là người Việt. Cả hai cùng sống dưới 1 chế độ. Cả hai đều liên quan tới tiền thuế, kẻ xài người nộp. Cả hai đều từ trần. Nhưng, xe đưa xác thì không như nhau: Kẻ xài thuế phủ cờ có xe kéo pháo. Còn người đóng thuế thì bó chiếu và đã có xe thồ…
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – An ninh Võ Trọng Việt bảo rằng “Lãnh đạo to hơn phải đi xe ngon hơn” là bởi cái tiêu chuẩn không như nhau đó chăng? Hay bởi QH hiểu rõ ẩn nghĩa của điều 4 hiến pháp?
#lanhdaodcsvn #quanxaithue #dandongthue #xemaythoxacbochieu

Image may contain: one or more people and outdoor
Boost Post

Comments are closed.

%d bloggers like this: