Sơn La oai hùng…

Chép lại từ tường nhà FBker Trung Tran:

“TƯỢNG ĐÀI BÓ CHIẾU.
Dự án tiền khả thi, dự toán ban đầu 1.400 tỷ”
Kèm theo 2 cái còm vui:
1. “Dáng anh tạc vào lịch sử”
2. “Đề nghị Chính phủ có hình thức cho dự án tạm ứng khẩn 1400 tỷ đồng để kịp triển khai…”
#tuongdainghinty #xemaythotuthi #sonla

Image may contain: sky and outdoor
Boost Post
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: