Kiên định nào!

“Có công nhá vỏ có ngày gãy răng” (Thành ngữ thời hậu sản)
#lanhdaocsvn #tutru #nguyenphutrong #trandaiquang #dinhthehuynh#nguyenxuanphuc #dinhtanluc

Image may contain: 8 people , text
Boost Post
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: