bới bèo ra lãnh đạo…

“Ấy chết, bác đừng ‘bới bèo ra bọ’…” (Uyên Thảo Trần Lê)
#vinashin #trnhxuanthanh #mienthuedatchonongdan

Image may contain: 3 people , text
Boost Post
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: