Tuyên đâu?

Bài thơ KHÔNG ĐỀ…
#trinhxuanthanh #nguoibuongio #buithanhhieu #tuyengiao #phamluuvu
CÓ NGƯỜI HỎI THANH Ở ĐÂU? LẠI CÓ NGƯỜI HỎI TUYÊN NẰM ĐÂU? BẠN MUỐN XEM MỒM MIỆNG CỦA TUYÊN ĐỂ CHỨNG THỰC LÀ NÓ CHƯA CÂM CHỨ?

Image may contain: 2 people , text
Boost Post
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: