Sứ niễng sang tàu…

Đời đâu chỉ dại gái với dại tiền. Lắm đứa còn dại cả tiếng đại bác nữa kia…
#lanhdaocsvn #tutru #nguyenxuanphuc #khaukienbactrieu

Image may contain: text
Boost Post
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: