Hoa ban bó chiếu…

♪ ♫ ♩ ♬ ♫ ♪ Sơn La quê tôi, truyền thống anh hùng, ông cha năm xưa lập bao chiến công. Bao năm trôi qua, xì xụp đói nghèo, dân thuê xe ôm thồ thây bó chiếu…. ♪ ♫ ♩ ♬ ♫ ♪
#tuongdainghinty #xemaychotuthi #sonla

Image may contain: one or more people
Boost Post

Comments are closed.

%d bloggers like this: