Có nhiều cơ hội…

“Nếu các chức vụ cao trong bộ máy quyền lực toàn trị không hấp dẫn được những người xứng đáng, theo tiêu chuẩn của chúng ta, thì điều đó có nghĩa là những kẻ tàn nhẫn và vô liêm sỉ sẽ có nhiều cơ hội”. (F.A.Hayek – Đường Về Nô Lệ – Pham Nguyen Truong chuyển ngữ)
#fahayek #TheRoadtoSerfdom #chedotoantri #phamnguyentruong

Image may contain: 1 person , closeup
Boost Post

Comments are closed.

%d bloggers like this: