Đồng phục…

“Thời trang của nó là đồng phục” (Lê Đạt)
LIỆU CÓ PHẢI CHỦ SOÁI CẦM GẬY CỦA NÓ LÀ TUYÊN GIÁO?
#lanhdaocsvn #tuyengiao #baochi #truyenthong #tttt #dongphuc #ledat

Image may contain: 1 person , text
Boost Post
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: