4 CHỮ CÁI…

#DinhTanLuc trả lời #DinhTheHuynh
DÂN TA CŨNG ĐÃ TRẢ LỜI NHIỀU RỒI, NHIỀU NHẤT LÀ BẰNG 4 CHỮ CÁI KẺ TƯỜNG. ĐỐ BẠN ĐÓ LÀ NHỮNG CHỮ CÁI NÀO?

Image may contain: 13 people
Boost Post
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: