Ai thắng Ai?

Ngó xuống hay trông lên không thành vấn đề. Bụng phệ hay lưng cong cũng không thành vấn đề. Vấn đề là tay nghề thủ đoạn được nâng cấp thành “bản lãnh”…
#nguyenphutrong #trandaiquang #dinhthehuynh #noichien

Image may contain: 2 people , text
Boost Post
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: