Bẫy “thế giới”

“BA KHÔNG”: Không để nước ngoài thiết lập căn cứ quân sự tại Việt Nam – Không đi với nước này để chống nước kia – Không cho nước khác sử dụng lãnh thổ của mình để chống lại một nước khác.
“MỘT CÓ”: Có quyền sử dụng các phương tiện, công cụ có trong tay, kết hợp sức mạnh của Việt Nam với sức mạnh của thế giới để bảo vệ lợi ích của mình.
Câu hỏi 1: Phương tiện/công cụ gồm có bị gậy và những gì nữa?
Câu hỏi 2: Sức mạnh “thế giới” nằm ngồi ở đâu, làm sao với tới, nó có cho không hay cho vay không? Lấy gì vay, thế chấp biển đảo, hay gái VN đẹp lắm?
Câu hỏi 3: Cái bẫy “thế giới” đó giờ đang chạm cốc với nhau ngay trước mắt, thì những cái đầu nô lệ ngu tối kia có thấy nhục về chuyện lọt bẫy không?
#3khong1co #ngatau #quocphongthudong #ngoaigiaoduday #tutru#nguyenphutrong #nguyentrongvinh

Image may contain: 1 person , text
Boost Post
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: