Human Rights Tulip 2016…

Mời các bạn vào trang mạng Hoa Tulip Nhân Quyền của Hà Lan & gửi phiếu bầu cho Ứng viên Việt Nam: TS Nguyễn Quang A.
Thùng phiếu sẽ niêm vào nửa đêm Thứ Tư, 7 tháng 9, 2016.
Rất gấp. Mong các bạn nhanh chóng gửi phiếu bầu và chia sẻ đường link này đến bạn bè gần xa với lời cổ động cho Ứng viên Việt Nam.
https://www.humanrightstulip.nl/candidates-a…/nguyen-quang-a
Cảm ơn các bạn…
#nguyenquanga #humanrightstulip

Image may contain: 1 person
Boost Post
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: