công dân hán…

TS Vũ Thu Hương: “Hiện nay, trẻ em Việt Nam học ít hơn thế giới rất nhiều. Học chữ Hán sẽ giúp các em hiểu nội dung của các câu thơ Hán Nôm, hiểu được ý nghĩa các chữ khi đến đình chùa. Hoặc biết chữ Hán, đi xin chữ ông Đồ các em còn hiểu….
Hiện nay trên thế giới có 2 tỷ người biết tiếng Hán. Do đó,…”
#hoctienghantubactieuhoc #nhaphan #hanhoa #giaoduc tienghan#tsvuthuhuong

Image may contain: 1 person , text
Boost Post
Advertisements

1 Comment

  1. […] (ĐTL’s Blog) – TS Vũ Thu Hương: “Hiện nay, trẻ em Việt Nam học ít hơn thế giới rất nhiều. Học chữ Hán sẽ giúp các em hiểu nội dung của các câu thơ Hán Nôm, hiểu được ý nghĩa các chữ khi đến đình chùa. Hoặc biết chữ Hán, đi xin chữ ông Đồ các em còn hiểu…. […]

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Comments are closed.

%d bloggers like this: