Sống chung với đủ thứ…

Hân Phan: “Ông Phúc khuyên nông dân miền Tây, ‘ngoài sống chung với lũ, còn phải sống chung với hạn, mặn’ . Sau sự cố Formosa ở Hà Tĩnh, chúng ta có thể nhận thấy rất rõ con đường mà Chính phủ Việt Nam lựa chọn: Phải chấp nhận sống chung một cách cam phận với mọi thế lực, dù là thiên nhiên hay con người…”
#dangcsvn #lanhdaocsvn #formosaht #hanmanmientay

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: