Giấy gói lửa…

“Chính quyền Việt Nam có giỏi hãy tìm xem ai kích động người dân Hà Tĩnh biểu tình đi hay chỉ quen ăn không nói có…” (Tam Trương Minh)
#dangcsvn #ngudanhatinh #formosaht #truongminhtam

Image may contain: 1 person , text
Boost Post
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: