Chơi ngông…

Nó không tự có sẵn quyền lực khi sinh ra. Nó chỉ có quyền lực do đồng bọn của nó nhân danh nhân dân mà cướp lấy từ nhân dân. Và có điều kiện chơi ngông từ đó…
#kimjongun #dangcongcsbactrieutien #dangcsvn #tutru

Image may contain: 3 people , crowd and text
Boost Post

Comments are closed.

%d bloggers like this: