MỜI để BẮT

Không phải CÔNG AN TRỊ. Chỉ là phương pháp LÀM VIỆC của hệ thống điều tra giỏi nhất thế giới: MỜI để BẮT, hoặc MỜI và BẮT…
#dangcsvn #conganvn #dinhhuyhoang

Image may contain: 1 person , text
Boost Post
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: