Tháng đại sự…

Thảo nào… Muốn cướp chính quyền thì phải chờ tháng 8
‪#‎cachmangthang8‬ ‪#‎dangcsvn‬ ‪#‎cuopchinhquyen‬ ‪#‎biensach‬

Image may contain: text
Boost Post
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: