Rút nữa. Rút mãi…

Ngày 22-8, tin từ Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh cho biết về việc xử lý trách nhiệm liên quan dự án Formosa xả thải gây nên sự cố môi trường và quản lý chôn lấp rác thải trái quy định, Sở TN&MT tỉnh Hà Tĩnh đã họp kiểm điểm lãnh đạo, cán bộ.
Võ Tá Đinh, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Hà Tĩnh, xin nhận rút kinh nghiệm. Các lãnh đạo, cán bộ liên quan thuộc Sở TN&MT tỉnh Hà Tĩnh cũng lần lượt xin rút kinh nghiệm. (Pháp Luật Online)
#formosaht #soTNMThatinh #votadinh #dangbaluc #xinrutkinhnghiem

Image may contain: 1 person , text
Boost Post
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: