Đỗ Phủ @

Thơ Đỗ Phủ: “Chu môn tửu nhục xú / Lộ hữu đống tủ cốt”
Thơ Nguyễn Hữu Nhật: “cửa son rượu thịt bốc hơi / ngoài đường chết đói, bao người trắng xương / thơ đỗ-phủ sáng như gương /
thời nay cũng giống đời-đường ai soi?”
‪#‎congandanhdan‬ ‪#‎conganlienhoan‬ ‪#‎methu‬ ‪#‎mevietnamanhhung‬

Image may contain: 6 people
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: