Tài hơn đảng…

Biển không hô hào, không học tập, không khẩu hiệu, không đe nẹt, không hội nghị văng nước bọt, không ra nghị quyết triền miên hạ quyết tâm, không cần phê hay tự phê, không thanh tra lẫn thanh trừng, không cần các thứ TS xây dựng cái khỉ mốc gì đó, không tuyên giáo, và không cả giải thưởng con mẹ hay thằng cha gì đó, mà tự làm sạch được… thì không hơn đảng là gì?
‪#‎xaydungdang‬ ‪#‎tutru‬ ‪#‎lanhdaocsvn‬ ‪#‎hoinghi‬ ‪#‎khauhieu‬ ‪#‎tuyengiao‬

Image may contain: 1 person
Boost Post
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: