Khiết…


Ngôn khiết tiện khiết – Đãi khiết hà thời khiết?
Bảo sạch là sạch – Đợi sạch biết bao giờ mới sạch?
‪#‎formosaht‬ ‪#‎bienvungang‬ ‪#‎4tinhmientrung‬ ‪#‎tranhongha‬

Image may contain: 1 person , text
Boost Post
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: