Nguyễn Khuyến @…

Nhìn những chiếc nón bảo hiểm quay hướng nhìn về phía bạn Dung Truong đang giương biểu ngữ rắn rỏi 1 thông điệp thời đại, có người chợt nhớ đến cặp đối của cụ Tam Nguyên Yên Đỗ…
‪#‎formosaht‬ ‪#‎cacannuocsach‬ ‪#‎dancanbiensach‬ ‪#‎dangsachbienmoisach‬

Image may contain: 1 person , outdoor and text
Boost Post

Comments are closed.

%d bloggers like this: