Huống gì…

Có người so sánh Yên Bái của VN hôm nay với Timișoara của România thời 1989, chẳng biết có cường điệu lắm không.

Boost Post
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: