2 lỗi trước mắt cần sửa ngay…

Hãy nhận trách nhiệm và sửa ngay 2 lỗi lầm trước mắt là Cưỡng chế đất đai của dân oan và Đàn áp người yêu nước!
‪#‎nguyenxuanphuc‬ ‪#‎cuongchedatdai‬ ‪#‎danapnguoiyeunuoc‬

Image may contain: 1 person , text
Boost Post
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: