“Một tiếng trên không ngỗng nước nào”

“Gió heo may xử bắn cây bàng” (Tran Manh Hao)
‪#‎cahmangmuathu‬ ‪#‎dangcsvn‬ ‪#‎tranmanhhao‬

Image may contain: text
Boost Post
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: