Cơn bão định hình…

“…Và như vậy mới thấy, trong bóng dáng của cơn bão cách mạng phẩn nộ đang ập tới, thấy xuất hiện một hy vọng có trật tự… Chứ không phải vô tổ chức đốt, phá, giết không ngừng được”. (Nguyễn Tấn Thành)
‪#‎formosaht‬ ‪#‎moitruong‬ ‪#‎giaophanVinh‬

Image may contain: outdoor
Boost Post

Comments are closed.

%d bloggers like this: