Ngu có đào tạo…

Chẳng thức. Chẳng ngủ. CHỈ NGU.

3Đình chuẩn bị mời Fidel sang VN ăn lẩu lú Guinness cho đủ bộ đây chăng?

Image may contain: text and one or more people
Boost Post
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: