Cường hào hay Ác bá?

PV Hoàng Đan: Một số ý kiến cho rằng, vấn đề lạm thu (đến mức cưỡng chế cả giường ngủ của dân như thế) này cho thấy dường như đang có sự quay trở lại của nạn “sưu cao thuế nặng” cũng như “cường hào ác bá” ở địa phương, cá nhân ông nghĩ sao về điều này?
Ông Mai Sỹ Diến: Tôi cho rằng, dùng từ đó là không phù hợp… nếu chúng ta chỉ căn cứ trên việc này để nói là “cường hào, sưu cao thuế nặng” thì tôi không đồng tình…
‪#‎dangcsvn‬ ‪#‎suucaothuenang‬ ‪#‎cuonghaoacba‬ ‪#‎maisidien‬ ‪#‎HauLoc‬‪#‎ThanhHoa‬

Image may contain: 1 person , text
Boost Post
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: