Ưu đãi vua quan…

Nghe đâu UNESCO dự trù sửa luật Di Sản Thế Giới, với nhiều điều khoản ưu đãi hơn cho giai cấp vua quan các xứ không chịu phát triển và chưa chịu dân chủ…
‪#‎tutru‬ ‪#‎nguyenxuanphuc‬ ‪#‎lanhdaocsvn‬ ‪#‎dinhtanluc‬

Image may contain: outdoor
Boost Post
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: