Bồi qua Thường lại…

“Đọc con số đó, tôi thấy giật mình, bởi nó tương đương với gần 500 triệu đôla, gần như bằng với số tiền mà Formosa chấp nhận bồi thường ban đầu cho sự cố môi trường mà họ gây ra,” kinh tế gia Phạm Chi Lan nói với BBC Tiếng Việt…
‪#‎formosaht‬ ‪#‎formosaboithuong‬ ‪#‎moitruong‬ ‪#‎PhamChiLan‬

Image may contain: 1 person , text
Boost Post
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: