ɐɥ ɐɥ ɐɥ “Quản lý là quản có lý”

ɐɥ ɐɥ ɐɥ “Quản lý là quản có lý”; Nghị định 97/2008/NĐ-CP về Quản lý internet và thông tin điện tử; Nghị định 72/2013/NĐ-CP về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng; Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989; Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999; Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009… ɐɥ ɐɥ ɐɥ
‪#‎quanlymang‬ ‪#‎boTTTT‬ ‪#‎tuyengiao‬

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: