Kiệt quệ lắm rồi…

“Vốn Ngân sách TW cho đầu tư chỉ còn 45 ngàn tỷ, nghĩa là 21 đô la cho mỗi đầu người VN, cạn kiệt, kiệt quệ lắm rồi…
Một CP với 90 triệu dân mà ngân sách chỉ còn không đầy 2 tỷ đô, tính ra mỗi đầu người không quá 22 đô, thì làm sao mà xoay sở.
Năm 2015 bán được 127 ngàn tỷ đồng trái phiếu CP đến hết tháng 9 và dự trù là 160 ngàn tỷ cho cả năm. Với nhu cầu vay tới 3 triệu tỷ trong 5 năm tới, tức là 600 ngàn tỷ mỗi năm. Ngoài bán TPCP khoảng 200 ngàn tỷ /năm thì lấy đâu ra 400 ngàn tỷ mỗi năm???” (Đoàn Hữu Long)
BẠN CÒN ĐỦ CAN ĐẢM ĐỂ GIỮ TIỀN TRONG NHÀ BĂNG?
‪#‎chinhphuhettien‬ ‪#‎traiphieu‬ ‪#‎nodaohan‬ ‪#‎nguyenxuanphuc‬

Chân Trời Mới Media's photo.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: