Kềm dân cho sếp chạy…

“…Thực sự ngoài những lúc những người [bánh canh] sai nha này họ Hung Dữ ra, thì bình thường thấy họ cũng đáng thương khi phải làm công việc này vì biết công việc làm sai trái mà vẫn phải làm, nhục lắm chứ…” (Le Hoang)
BẠN THẤY HỌ ĐÁNG THƯƠNG ĐẾN MỨC NÀO?
‪#‎congantri‬ ‪#‎trandaiquang‬ ‪#‎tolam‬ ‪#‎nguyenducchung‬

Chân Trời Mới Media's photo.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: